Křesťanští
právníci

O nás

Myšlenka setkávání křesťanských právníků vznikla cca v roce 2005 a přišel s ní tehdejší tajemník České evangelikální aliance Jiří Unger, který podobně inicioval i setkávání křesťanů jiných profesí. Prvního setkání se zúčastnilo v Praze asi deset věřících právníků z různých, převážně evangelikálních denominací, a z různých právnických profesí. Skupinka se začala nepravidelně scházet k rozhovorům a modlitbám a postupně se přidávali další. Zvali jsme na svá setkání zajímavé hosty, avšak nepociťovali jsme v té době potřebu vytvářet nějakou instituci, sdružení či spolek.

V roce 2008 jsme se zúčastnili ve Washingtonu D.C. celosvětového setkání křesťanských právníků Advocates International. Z ČR se zúčastnilo 6 zástupců (soudce Jiří Vaněk, advokáti Adam Russ a Jan Luhan, advokátní koncipienti Jiří Kubala, Martin Okáč a Jiří Jirsa). Světové setkání bylo velmi přínosné a inspirující. Navázali jsme přátelské kontakty a bylo nám doporučeno, abychom přece jen naše spontánní přátelská setkávání institucionalizovali a vytvořili v ČR neziskovou organizaci, sdružující  křesťanské právníky. Těmito podněty jsme se začali na našich setkáních vážně zabývat.  

K založení občanského sdružení Křesťanští právníci došlo při setkání v Táboře v roce 2010. Zakládajících členů bylo 22 a byl zvolen výkonný orgán sdružení – Rada, a to ve složení Jiří Kubala, Jan Luhan a Klára Valentová, náhradník Jan Dziama. Rada zvolila ze svého středu prvního předsedu sdružení   – Jana Luhana. Občanské sdružení bylo následně registrováno Ministerstvem vnitra ČR.

Od založení sdružení konají se pravidelná setkání 2x ročně, na jaře a na podzim, obvykle o víkendech na různých místech republiky. Na každé setkání se snažíme pozvat nějakého zajímavého hosta nebo hosty. Přirozeným způsobem vznikla tři regionální centra, kde je větší množství křesťanských právníků, a to jižní Čechy (konkrétně Táborsko), dále střední Čechy (Praha a okolí) a severní Morava a Slezsko. 

Na setkání v Těšíně v říjnu 2013 byla zvolena Rada sdružení ve složení Ondřej Kubů (předseda), Jiří Kubala, Tomáš Jeřábek a náhradník Adam Russ, na setkání v Olomouci pak v říjnu 2017 ve složení Ondřej Kubů (předseda), Petr Vítek a Ilona Machandrová.

Od roku 2016 se spolek mimořádně angažuje v pomoci křesťanským uprchlíkům. Půda spolku postupně přestala stačit a tak někteří naší členové pro pomoc křesťanským uprchlíkům založili spolek Christian Refugee Services, z.s. Tento spolek od jeho vzniku intenzivně podporujeme a spolupracujeme s ním.

V toce 2021 byla zvolena Rada ve složení Stanislav Bruncko (předseda), Marcela Trejbalová, Alexandr Liolias a Ilona Machandrová (náhradník). 

Podrobnější přehled o aktivitách a dění v našem spolku naleznete v sekci Aktuality.