Křesťanští
právníci

Mediace info

Dosud lidé v církvi neměli šanci řešit svoje spory a neshody jinými prostředky než civilním soudem nebo mediací, kde neměli záruku, že natrefí na soudce či prostředníka křesťana. V tuto chvíli Vám na platformě spolku křesťanských právníků nabízíme obojí – profesionály, kteří stejně jako Vy sdílejí víru v Ježíše Krista.

Mediace je řešení konfliktu nebo těžké životní situace za účasti obou sporných stran a mediátora jako prostředníka jejich dorozumívání se a porozumění. Jde do hloubky vzájemných vztahů a tak je schopna poskytnout pevný základ další spolupráci a fungování stran, co vede k obnově důvěry mezi stranami a k nastavení pravidel do budoucna. Mediátor nerozhoduje za strany a tak je mediace schopna co nejvíc respektovat individualitu a odlišnost stran a přizpůsobení dohody tomu, co strany samy chtějí. Buduje potenciál a důvěru k zvládnutí podobných situací v budoucnu vlastními silami. Na rozdíl od soudu. Osobní účast a pozornost mediátora je stranám dána v takové míře, jakou potřebují.

Základní informace o mediaci:
– mediace je dobrovolná, tedy koná se pouze se souhlasem všech zúčastněných (lze ji kdykoliv ukončit)
– mediace probíhá v neformálním a bezpečném prostředí
– mediace je důvěrná – mediátor je vázán mlčenlivostí
– mediace probíhá na tzv. mediačních sezeních
– doporučená délka jednoho sezení je 3 hod.
– úspěšné řešení situace obvykle vyžaduje sezení několik
– mediace je rychlejší a levnější způsob řešení sporu než soudní cesta.

Před vyplněním formuláře se ujistěte, že i druhá strana má zájem řešit situaci formou mediace. Vaše žádost bude předána našim mediátorkám Daně Jirmanové  nebo Evě Zenklové. Po domluvě podepíšete smlouvu, domluvíte si místo a čas a podmínky služby.