Obálka

Křesťanští právníci, z.s.
P. Bezruče 940/10
250 88  Čelákovice
IČ 22866973
info -at- krestanstipravnici.cz
 
 

Úvod do mediace

Nepřizpůsobujte se tomuto světu. Jste přece občany Božího království. Tak k nám mluví Bible. Co to vlastně znamená, že jsme občané Božího království? Mimo jiné to, že křesťané se v důsledku své víry a pod vlivem pravdy Božího slova dívají na mnohé situace jinak než lidé, kteří v Pána Boha jako nejvyšší autoritu nevěří. Tím, že mají jiný úhel pohledu, jsou mnohdy nepochopitelní pro lidi nevěřící. Křesťané mají i jiné potřeby a zájmy, a to dokonce i v situacích a oblastech, kde se neshodnou. A že se konflikty a pře objevují i mezi křesťany je realitou i v dnešní společnosti. Dosud ovšem lidé v církvi neměli šanci řešit svoje spory a neshody jinými prostředky než civilním soudem nebo mediací, kde neměli záruku, že natrefí na soudce či prostředníka křesťana. V tuto chvíli Vám na platformě zapsaného spolku KP nabízíme obojí – profesionály, kteří stejně jako vy sdílejí víru v Ježíše Krista, Božího Syna a Spasitele lidí.

Sekce Mimosoudní řešení sporů Vám nabízí pomoc při řešení Vašich konfliktních situací (nejedná se o věroučné otázky) formou mediace.

Mediace je řešení konfliktu nebo těžké životní situace za účasti obou sporných stran a mediátora jako prostředníka jejich dorozumívání se a porozumění. Jde do hloubky vzájemných vztahů a tak je schopna poskytnout pevný základ další spolupráci a fungování stran, co vede k obnově důvěry mezi stranami a k nastavení pravidel do budoucna. Mediátor nerozhoduje za strany a tak je mediace schopna co nejvíc respektovat individualitu a odlišnost stran a přizpůsobení dohody tomu, co strany samy chtějí. Buduje v stranách potenciál a důvěru k zvládnutí podobných situací v budoucnu vlastními silami. Na rozdíl od soudu. Osobní účast a pozornost mediátora je stranám dána v takové míře, jakou potřebují.

Základní informace o mediaci:
- mediace je dobrovolná, tedy koná se pouze se souhlasem všech zúčastněných (lze ji kdykoliv ukončit)
- mediace probíhá v neformálním a bezpečném prostředí
- mediace je důvěrná – mediátor je vázán mlčenlivostí
- mediace probíhá na tzv. mediačních sezeních
- doporučená délka jednoho sezení je 3 hod.
- úspěšné řešení situace obvykle vyžaduje sezení několik
- mediace je rychlejší a levnější způsob řešení sporu než soudní cesta

Váš zájem a žádost o pomoc při řešení Vašich sporů napište na e-mailové adresy našich mediátorek Dany Jirmanové bezesporu@email.cz nebo Evy Zenklové zenklova@skplegal.cz poté, co jste se s druhou stranou domluvily na řešení Vaší situace formou mediace. Jako zájemci sepíšete smlouvu s mediátory, domluvíte si místo a čas a podmínky služby.

Aktuálně křesťané, kteří mají zájem řešit svůj konflikt mediací, mohou prostřednictvím  kontaktů na www.krestanstipravnici.cz oslovit jednu ze dvou zapsaných mediátorek  a domluvit se s ní na mediaci. Budou-li mít zájem získat finanční podporu, je třeba zaslat písemnou žádost s odůvodněním, a přiložit doporučení duchovní autority církevního společenství (pastora, faráře, kazatele) k poskytnutí podpory. Podpora může dosáhnout až 160,- Kč na hodinu mediace pro každou ze zúčastněných stran. Spolky Křesťanští právníci, z.s., a ČEA takto podpoří prvních 30 mediačních jednání.

  Aktuality

Prosíme členy o úhradu členských příspěvků na rok 2021 (600 Kč výdělečně činní, 100 Kč ostatní). Děkujeme!

  Plánované akce

Duben 2022 (1. až 3. 4. 2022)

Setkání v Klášteře nad Dědinou

  Proběhlé akce

1. - 3. 10. 2021 Setkání v Čelákovicích

 

23. - 24. 4. 2021 Setkání spolku online


18. 10. 2020 online setkání

 

11.-13.10.2019 Český Těšín

 

5.-7.4.2019 Čelákovice

 

12.-14.10.2018 Brno

 

20.-22. 4. 2018 Tábor 

 

13.–15. 10.2017 Olomouc

 

14.-16.10.2016 Náchod

 

22.-24.4.2016 Sv. Jan p. Skalou

 

7.-9.11.2015 Brno 


17.-19.4.2015 Ostrava


10.-12.10.2014 Jihlava

 

11.-13.4.2014 Praha

 

4.-6.10.2013 Těšín

 

12.-14.4.2013 Tábor

 

12.-14.10.2012 Čelákovice

 

13.-15.4.2012 Staříč

 

21.-23.10.2011 Litoměřice

 

8.-10.4.2011 Velké Bílovice

 

8.-10.10.2010 Tábor

 

26.-28.3.2010 Malenovice

 Čára