Obálka

Křesťanští právníci, z.s.
P. Bezruče 940/10
250 88  Čelákovice
IČ 22866973
info -at- krestanstipravnici.cz
 
 

Washington, DC - říjen 2008

Článek od Jana Luhana byl otištěn v Bulletinu Advokacie v roce 2008

5. CELOSVĚTOVÉ SHROMÁŽDĚNÍ KŘESŤANSKÝCH PRÁVNÍKŮ VE WASHINGTONU

Ve dnech 6. – 12. října 2008 zúčastnilo se 6 právníků z České republiky 5. celosvětového shromáždění   křesťanských právníků – Christian Lawyer Global Convocation  ve Washingtonu,D.C.

Jednalo se o akci určenou pro křesťanské právníky ze všech právnických profesí, avšak mezi účastníky byli právě reprezentanti  advokátního stavu zastoupeni nejpočetněji. To se týkalo i české delegace – 5 jejích členů bylo z řad advokacie (advokáti Mgr. Adam Russ z Českého Těšína, JUDr Jan Luhan z Lysé nad Labem, advokátní koncipienti Mgr. Jiří Kubala z Frýdku – Místku, Mgr. Martin Okáč z Nového Jičína a Mgr. Jiří Jirsa z Prahy), jeden soudce (Mgr. Jiří Vaněk z Tábora).

Setkávání křesťanských právníků má dlouhou tradici především v samotných USA. První světové shromáždění křesťanských právníků zorganizoval renomovaný právník z Virginie Samuel E. Ericsson v roce 1991. Byla založena i mezinárodní  organizace Advocates International (AI), která má své regionální sekce na všech kontinentech.

Hlavními organizátory evropských křesťanských právníků se stali od počátku  John Langlow z ostrova Guernsey a Latchezar Popov z Bulharska, kteří stojí dosud v čele evropské větve AI.

Letošní 5. celosvětové shromáždění se konalo na velmi atraktivním místě – v Hyatt Regency hotelu na Capitol Hill ve Washingtonu,D.C.,  jen několik desítek metrů od slavného Capitolu, sídla amerického Kongresu. Setkání spolupořádaly organizace Advocates International (AI), její americká sekce Advocates North America a Christian Legal Society (CLS). Zúčastnilo se cca 1.100 delegátů, z toho asi polovina z USA a druhá polovina z více než 100 zemí celého světa. Hlavní zasedání i některé semináře byly simultánně překládány do čtyř světových jazyků  (španělštiny, francouzštiny, ruštiny a čínštiny).

Motto letošní konference bylo: „Redeeming law: Christian calling and the legal profession“ (volně přeloženo : Návrat ke kořenům práva: křesťanská výzva a právnické povolání).

Rozhovory k šesti hlavním tématům shromáždění (které jsou zároveň programem pro příští období) připravili právníci jednotlivých regionů:

- Peacemaking and  conflict resolution (Smíření a řešení konfliktů) - pod záštitou právníků z Afriky

- Religious freedom  (Náboženská svoboda) -Asie

- Assisting the poor and oppressed through legal aid (Pomoc chudým a utiskovaným prostřednictvím právní pomoci) - Latinská Amerika

- Yielding to protecting life at all stages (Ochrana života ve všech jeho stádiích) - Severní Amerika

- Enpowering the family (Posilování role rodiny) - Severní Amerika

- Redeeming the rule of law and integrity (Vláda práva a bezúhonnost) - (Evropa)

Ústřední témata byla rozpracována a diskutována  v hlavních zasedáních i v řadě seminářů. Z témat seminářů příkladmo:

Spravedlnost pro chudé, Korupce a boj proti ní, Jurisprudence a kultura života, atd.

 

V rámci světového shromáždění se uskutečnila také setkávání studentů práva a konference a další akce různých křesťanských právnických organizací, např.

- Christian Legal  Aid konference  (právní pomoc dobrovolnickým a neziskovým organizacím)

- Prison Fellowship International (duchovní pomoc uvězněným)

- China Aid (pomoc křesťanům v Číně)

 

Účastníci měli možnost zúčastnit se biblických přednášek a rozhovorů nad Biblí ve skupinkách. Biblické přednášky vedl profesor práva a teologie Lynn R. Buzzard z Campbell University.

Na konferenci vystoupili někteří velmi zajímaví řečníci a hosté, např. prof. Kenneth W. Starr, známý z vyšetřování v závěru prezidentského období Billa Clintona, nebo Roelf P. Meyer, bývalý ministr jihoafrické (bělošské) vlády, který měl významný podíl na pokojném řešení konfliktu v Jižní Africe, jehož výsledkem bylo ukončení apartheidu, demokratické volby a předání moci ANC. Velmi silné bylo i svědectví právníka z Ugandy, jehož rodina byla vystavena násilí v kmenových válkách.

Příležitost k řadě zajímavých rozhovorů přinesl i fakt, že setkání se konalo v době vrcholící prezidentské kampaně v USA.

Celá konference probíhala ve velmi přátelském duchu a byla po organizační stránce výborně připravena. Nezapomenutelným zážitkem byly např. nástupy zástupců účastnických zemí s vlajkami a někdy i v typických národních krojích. Obdrželi jsme podnětné knihy ke konferenčním tématům a na památku také trička s vlajkami všech zúčastněných zemí.

Washington je vůbec městem s přátelskou atmosférou a turisté mají možnost navštívit spoustu památek a muzeí, která mají většinou volný vstup. Všichni jsme také využili možnosti navštívit blízký Nejvyšší soud USA.

V České republice se uskutečňují již od roku 2005  jednou až dvakrát ročně zatím neformální setkání křesťansky smýšlejících právníků, zpočátku pod záštitou České evangelikální aliance (ČEA). Mgr. Adam Russ zúčastnil se již předchozího 4. celosvětového shromáždění  AI v roce 2004  v Mc Lean ve Virginii.

Pozvání na 5. celosvětové shromáždění křesťanských právníků bylo pro české delegáty velmi povzbudivé. Oceňujeme i skutečnost, že jeden ze zástupců České republiky, Mgr. Martin Okáč, byl zvolen do výboru evropského regionu AI.

Kdo by se chtěl více dovědět o organizaci a činnosti Advocates International,  může navštívit její webové stránky: http://www.advocatesinternational.org/.

 

  Aktuality

Prosíme členy o úhradu členských příspěvků na rok 2021 (600 Kč výdělečně činní, 100 Kč ostatní). Děkujeme!

  Plánované akce

Duben 2022 (1. až 3. 4. 2022)

Setkání v Klášteře nad Dědinou

  Proběhlé akce

1. - 3. 10. 2021 Setkání v Čelákovicích

 

23. - 24. 4. 2021 Setkání spolku online


18. 10. 2020 online setkání

 

11.-13.10.2019 Český Těšín

 

5.-7.4.2019 Čelákovice

 

12.-14.10.2018 Brno

 

20.-22. 4. 2018 Tábor 

 

13.–15. 10.2017 Olomouc

 

14.-16.10.2016 Náchod

 

22.-24.4.2016 Sv. Jan p. Skalou

 

7.-9.11.2015 Brno 


17.-19.4.2015 Ostrava


10.-12.10.2014 Jihlava

 

11.-13.4.2014 Praha

 

4.-6.10.2013 Těšín

 

12.-14.4.2013 Tábor

 

12.-14.10.2012 Čelákovice

 

13.-15.4.2012 Staříč

 

21.-23.10.2011 Litoměřice

 

8.-10.4.2011 Velké Bílovice

 

8.-10.10.2010 Tábor

 

26.-28.3.2010 Malenovice

 Čára