Obálka

Křesťanští právníci, z.s.
P. Bezruče 940/10
250 88  Čelákovice
IČ 22866973
info -at- krestanstipravnici.cz
 
 

Z historie

Myšlenka setkávání křesťanských právníků vznikla cca v roce 2005. Nepřišel s ní kupodivu žádný právník, ale tehdejší tajemník České evangelikální aliance Jiří Unger, který podobně inicioval i setkávání křesťanů jiných profesí. Prvního setkání se zúčastnilo v Praze asi deset věřících právníků z různých, převážně evangelikálních denominací a z různých právnických profesí. Skupinka se začala nepravidelně scházet k rozhovorům a modlitbám a postupně se přidávali další. Zvali jsme na svá setkání zajímavé hosty – např. soudkyni Ústavního soudu ČR Ivanu Janů. Nepociťovali jsme však v té době potřebu vytvářet nějakou instituci, sdružení či spolek.

V roce 2008 jsme dostali pozvání do Washingtonu D.C., na celosvětové setkání křesťanských právníků Advocates International), které se uskutečnilo 6.-12. 10. 2008. Z ČR se zúčastnilo 6 zástupců (soudce Jiří Vaněk, advokáti Adam Russ a Jan Luhan, advokátní koncipienti Jiří Kubala, Martin Okáč a Jiří Jirsa). Světové setkání bylo velmi přínosné a inspirující. V některých postkomunistických zemích, jmenovitě v Bulharsku, hrálo hnutí křesťanských právníků klíčovou roli při transformaci komunistického právního řádu a justičního systému na demokratický. Navázali jsme přátelské kontakty a bylo nám doporučeno, abychom přece jen naše spontánní přátelská setkávání institucionalizovali a vytvořili v ČR neziskovou organizaci, sdružující  křesťanské právníky. Těmito podněty jsme se začali na našich setkáních vážně zabývat.  

K založení občanského sdružení Křesťanští právníci došlo při setkání v Táboře dne 9. 10. 2010. Tehdy byly přijaty stanovy sdružení. Zakládajících členů bylo 22. Na tomto prvním zasedání byl zvolen výkonný orgán sdružení – Rada, a to ve složení Jiří Kubala, Jan Luhan a Klára Valentová,  náhradník Jan Dziama. Rada zvolila ze svého středu prvního předsedu sdružení   - Jana Luhana. Občanské sdružení bylo následně registrováno Ministerstvem vnitra ČR.

Od založení sdružení konají se pravidelná setkání 2x ročně, na jaře a na podzim,  obvykle o víkendech – od pátku do neděle - na různých místech republiky. Na každé setkání se snažíme pozvat nějakého zajímavého hosta nebo hosty.

Na setkání ve Velkých Bílovicích v dubnu 2011 byl hostem ing. Libor Michálek, pozdější senátor, a sdílel se s námi ohledně boje proti korupci v jeho předchozím působišti (SFŽP) i jinde.

Na setkání v Litoměřicích v říjnu 2011 byli jako hosté Jiří Unger (viz shora) a také Vendula Kalusová, spoluzakladatelka občanského sdružení Na svobodě, které má za cíl poskytovat pomoc vězňům po propuštění.

Na setkání ve Staříči v dubnu 2012 byl hostem setkání doc. Tomáš Novotný a měl program o Velikonocích v židovské tradici.

Na setkání v Čelákovicích v říjnu 2012 jsme měli jako hosta Mgr. Miloše Kačírka, který měl referát na téma Spravedlnost.

Na setkání v Táboře v dubnu 2013 byl hostem Mgr. Vít Dohnal a měl program o působení Pro bono v advokacii.

Na setkání v Těšíně v říjnu 2013 byla zvolena Rada sdružení ve složení Ondřej Kubů, Jiří Kubala, Tomáš Jeřábek a náhradník Adam Russ.

Sdružení má v současné době 30 řádných členů a krom toho řadu sympatizantů, kteří se příležitostně zúčastňují setkání. Přirozeným způsobem vznikla tři regionální centra, kde je větší množství křesťanských právníků, a to jižní Čechy (konkrétně Táborsko), dále střední Čechy (Praha a okolí) a severní Morava a Slezsko. Potenciálně by mohla vzniknout další regionální centra např. v severních Čechách nebo v Brně. Krom pravidelných celorepublikových setkání konají se někde více, někde méně pravidelně setkání regionální, kde se účastníci sdílejí o zkušenosti z praxe a společně se modlí.

Do budoucna chceme ustavit odborné sekce, ve kterých budou členové do větší hloubky zpracovávat podněty, poskytovat pomoc a formulovat podněty a stanoviska v oblastech společenského a právního života, které jsou jim blízké. Zatím byl zájem o sekci mediace, vyjednávání a řešení konfliktů, dále o sekci zabývající se insolvencí, exekucemi a bojem proti zadlužování, a konečně o sekci rodinných vztahů a rodinného práva.

  Aktuality

Prosíme členy o úhradu členských příspěvků na rok 2021 (600 Kč výdělečně činní, 100 Kč ostatní). Děkujeme!

  Plánované akce

Duben 2022 (1. až 3. 4. 2022)

Setkání v Klášteře nad Dědinou

  Proběhlé akce

1. - 3. 10. 2021 Setkání v Čelákovicích

 

23. - 24. 4. 2021 Setkání spolku online


18. 10. 2020 online setkání

 

11.-13.10.2019 Český Těšín

 

5.-7.4.2019 Čelákovice

 

12.-14.10.2018 Brno

 

20.-22. 4. 2018 Tábor 

 

13.–15. 10.2017 Olomouc

 

14.-16.10.2016 Náchod

 

22.-24.4.2016 Sv. Jan p. Skalou

 

7.-9.11.2015 Brno 


17.-19.4.2015 Ostrava


10.-12.10.2014 Jihlava

 

11.-13.4.2014 Praha

 

4.-6.10.2013 Těšín

 

12.-14.4.2013 Tábor

 

12.-14.10.2012 Čelákovice

 

13.-15.4.2012 Staříč

 

21.-23.10.2011 Litoměřice

 

8.-10.4.2011 Velké Bílovice

 

8.-10.10.2010 Tábor

 

26.-28.3.2010 Malenovice

 Čára