Obálka

Křesťanští právníci, z.s.
P. Bezruče 940/10
250 88  Čelákovice
IČ 22866973
info -at- krestanstipravnici.cz
 
 

Cíle spolku

Křesťanští právníci, o.s. sdružuje fyzické a právnické osoby s cílem prosazovat právo a spravedlnost ve společnosti v duchu křesťanských a biblických hodnot.

Svůj cíl bude Sdružení naplňovat zejména těmito způsoby:

- výkon práva petičního a pořadatelského, především pak pořádání veřejných a neveřejných setkání členů sdružení a jiných společenských akcí,

- přednášková a vzdělávací činnost včetně organizace a realizace seminářů, kurzů, jiných školicích akcí, táborů a jiných pobytových a výchovných akcí,

- šíření literatury, počítačového softwaru, audio a audiovizuálních záznamů,

- nakladatelská a vydavatelská činnost,

- aktivní spolupráce s tuzemskými i zahraničními organizacemi sledujícími stejné nebo podobné cíle, podpora mezinárodní spolupráce, výměna zkušeností,

- vyvíjení aktivit a činností za účelem získávání potřebných finančních a materiálních prostředků pro práci a naplnění cílů Sdružení.

  Aktuality

2021 - Připravujeme jarní setkání spolku v Praze, pokud to situace umožní, bude se konat 23. až 25. 4. 2021.

 

2020-11-05 - Rada spolku zvolila za předsedu spolku Stanislava Bruncka a za místopředsedkyni Marcelu Trejbalovou, dalším členem rady je Alexandr Liolias. Náhradní členkou rady se stala Ilona Machandrová.

  Plánované akce

Duben 2021 (23. - 25. 4. 2021)

Setkání spolku v Praze na Palmovce, pokud nám to situace umožní

 

Podzim 2021

Hledáme místo pro setkání (Klášter nad Dědinou?)

  Proběhlé akce

18. 10. 2020 online setkání

 

11.-13.10.2019 Český Těšín

 

5.-7.4.2019 Čelákovice

 

12.-14.10.2018 Brno

 

20.-22. 4. 2018 Tábor 

 

13.–15. 10.2017 Olomouc

 

14.-16.10.2016 Náchod

 

22.-24.4.2016 Sv. Jan p. Skalou

 

7.-9.11.2015 Brno 


17.-19.4.2015 Ostrava


10.-12.10.2014 Jihlava

 

11.-13.4.2014 Praha

 

4.-6.10.2013 Těšín

 

12.-14.4.2013 Tábor

 

12.-14.10.2012 Čelákovice

 

13.-15.4.2012 Staříč

 

21.-23.10.2011 Litoměřice

 

8.-10.4.2011 Velké Bílovice

 

8.-10.10.2010 Tábor

 

26.-28.3.2010 Malenovice

 Čára